Vysloužilci přispěli na dětský domov Unhošti 22.12.2014

02.01.2015 18:16


Spolek vojenských vysloužilců arcivévody Rainera pro Rakovník a okolí spolu s kamarády ze Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české se zapojili do akce "Vánoční strom pro děti z dětského domova v Unhošti". Dne 22.prosince 2014 předali řediteli dětského domova Mgr. Jiřímu Beránkovi 6 000,- Kč jako výsledek sbírky, na které se podílela většina členů. Zároveň předala řediteli dětského domova věcný dar v celkové hodnotě 7 000,- Kč čestná členka Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české, paní Andrea Balážová. Po velmi srdečném rozhovoru a vzájemném krátkém seznámení, si zástupci Svazu prohlédli moderní prostory v nichž jsou děti ubytovány a seznámili se orientačně s provozem dětského domova. Po krátkém rozloučení byla návštěva ukončena a vysloužilci opouštěli domov s myšlenkami, aby Bůh žehnal dětem i konání lidí, kteří se o ně v domově starají.